Check-upYeni Yıl Check-up
Yeni Yıl Erkek Check-up

MUAYENELER:

 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Dermatoloji Muayenesi
 • Diyetisyen Görüşmesi

 • Vücut Kompozisyon Saptaması

TETKİKLER:

 • Sedimantasyon
 • PSA, Total
 • CEA
 • Trigliserit
 • Üre
 • Glukoz  Açlık
 • Kolesterol Total
 • LDL  Kolesterol ( Direkt )
 • HDL Kolesterol
 • Hemogram
 • İdrar Analizi
 • Kreatinin
 • TSH ( Tiroid Stimülan Hormon )
 • AST SGOT
 • ALT SGPT
 • Gaitada Gizli Kan
 • Vitamin B12
 • Vitamin D, 25 hidroksi-
 • Üre Azotu ( BUN )
 • Kalsiyum ( Ca )
 • Hepatit Bs Antijeni ( HbsAg )
 • Hepatit Bs Antikoru ( anti- HBs )

RADYOLOJİK TETKİKLER

 • Akciğer PA Grafisi
 • Tüm Abdomen USG
 • Tiroid USG

KARDİYOLOJİK TETKİKLER:

 • EKG
 • Eforlu EKG

Bir Seans Lazer Uygulaması HEDİYEMİZDİR.

Yeni Yıl Check-up
Yeni Yıl Bayan Check-up

MUAYENELER:

 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Dermatoloji Muayenesi
 • Diyetisyen Görüşmesi

 • Vücut Kompozisyon Saptaması

TETKİKLER:

 • Sedimantasyon
 • CEA
 • Trigliserit
 • Üre
 • Glukoz  Açlık
 • Kolesterol Total
 • LDL  Kolesterol ( Direkt )
 • HDL Kolesterol
 • Hemogram
 • İdrar Analizi
 • Kreatinin
 • TSH ( Tiroid Stimülan Hormon )
 • AST SGOT
 • ALT SGPT
 • Gaitada Gizli Kan
 • Vitamin B12
 • Vitamin D, 25 hidroksi-
 • Üre Azotu ( BUN )
 • Kalsiyum ( Ca )
 • Hepatit Bs Antijeni ( HbsAg )
 • Hepatit Bs Antikoru ( anti- HBs )

RADYOLOJİK TETKİKLER

 • Akciğer PA Grafisi
 • Tüm Abdomen USG
 • Tiroid USG
 • Mammografi ( 40 Yaş Üzerinde Uygulanır. )
 • Meme USG ( 40 Yaş Altında Uygulanır. )

KARDİYOLOJİK TETKİKLER:

 • EKG
 • Eforlu EKG

PATOLOJİ:

 • PAP Smear

Bir Seans Lazer Uygulaması Hediyemizdir.


Erkek Check-up
Kapsamlı Erkek Check-up

MUAYENELER:

 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Diyetisyen Görüşmesi
 • Vücut Kompozisyon Saptaması

TETKİKLER:

 • Sedimantasyon
 • PSA, Total
 • Trigliserit
 • Üre
 • Glukoz  Açlık
 • Kolesterol Total
 • LDL  Kolesterol ( Direkt )
 • HDL Kolesterol
 • Hemogram
 • İdrar Analizi
 • Kreatinin
 • TSH ( Tiroid Stimülan Hormon )
 • AST SGOT
 • ALT SGPT
 • Gaitada Gizli Kan
 • Vitamin B12
 • Vitamin D, 25 hidroksi-
 • Üre Azotu ( BUN )
 • Kalsiyum ( Ca )
 • Hepatit Bs Antijeni ( HbsAg )
 • Hepatit Bs Antikoru ( anti- HBs )

RADYOLOJİK TETKİKLER:

 • Akciğer PA Grafisi
 • Tüm Abdomen USG
 • Tiroid USG

KARDİYOLOJİK TETKİKLER:

 • EKG
 • Eforlu EKG

Kadın Check-up
40 Yaş Altı Kadın Check-up

MUAYENELER:

 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Diyetisyen Görüşmesi
 • Vücut Kompozisyon Saptaması

TETKİKLER:

 • Sedimantasyon
 • PSA, Total
 • Trigliserit
 • Üre
 • Glukoz  Açlık
 • Kolesterol Total
 • LDL  Kolesterol ( Direkt )
 • HDL Kolesterol
 • Hemogram
 • İdrar Analizi
 • Kreatinin
 • TSH ( Tiroid Stimülan Hormon )
 • AST SGOT
 • ALT SGPT
 • Gaitada Gizli Kan
 • Vitamin B12
 • Vitamin D, 25 hidroksi-
 • Üre Azotu ( BUN )
 • Kalsiyum ( Ca )
 • Hepatit Bs Antijeni ( HbsAg )
 • Hepatit Bs Antikoru ( anti- HBs )

RADYOLOJİK TETKİKLER

 • Akciğer PA Grafisi
 • Tüm Abdomen USG
 • Tiroid USG
 • Meme USG

KARDİYOLOJİK TETKİKLER:

 • EKG
 • Eforlu EKG

PATOLOJİ:

 • PAP Smear

Kadın Check-up
40 Yaş Üstü Kadın Check-up

MUAYENELER:

 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Diyetisyen Görüşmesi
 • Vücut Kompozisyon Saptaması

TETKİKLER:

 • Sedimantasyon
 • PSA, Total
 • Trigliserit
 • Üre
 • Glukoz  Açlık
 • Kolesterol Total
 • LDL  Kolesterol ( Direkt )
 • HDL Kolesterol
 • Hemogram
 • İdrar Analizi
 • Kreatinin
 • TSH ( Tiroid Stimülan Hormon )
 • AST SGOT
 • ALT SGPT
 • Gaitada Gizli Kan
 • Vitamin B12
 • Vitamin D, 25 hidroksi-
 • Üre Azotu ( BUN )
 • Kalsiyum ( Ca )
 • Hepatit Bs Antijeni ( HbsAg )
 • Hepatit Bs Antikoru ( anti- HBs )

RADYOLOJİK TETKİKLER

 • Akciğer PA Grafisi
 • Tüm Abdomen USG
 • Tiroid USG
 • Mammografi

KARDİYOLOJİK TETKİKLER:

 • EKG
 • Eforlu EKG

PATOLOJİ:

 • PAP Smear