• Genel Bilgiler

   

              1969 yılında Elazığ’da doğdum. Liseyi İstanbul Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde 1987 yılında tamamladım. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nden mezun oldum. 1994 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na tabip subay olarak girdim. 1995-1997 tarihlerinde Fenerbahçe D/G İstasyon Komutanlığı’nda kıta görevini yaptım. 1997-2002 tarihlerinde GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Servisinde ‘İç Hastalıkları’ eğitimini tamamladım. İki yıl Kasımpaşa Deniz Hastanesi’nde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yaptım. 2003-2006 tarihleri arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji servisinde ‘hematoloji yan dal ‘ uzmanlık eğitimini tamamladım.2006 yılında GATA Hematoloji BD’na atandım. 2007 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi hematoloji servisinde yardımcı doçentliğe başladım. 2010 yılında doçent oldum. 2012 yılında Duke University ‘Bone Marrow Transplant Programme’ ABD’de çalıştım. Ağustos 2012’de emekli oldum. İki ayrı özel hastanede kemik iliği nakil merkezlerinde çalıştım. 2015 yılında professor oldum. İngilizce ve Almanca biliyorum

 • ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

  ÖZGEÇMİŞ

  Adı Soyadı: Alev Akyol

  Doğum Tarihi: 02 Mart 1969

  Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık

  Derece

  Bölüm/Program

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

  Tıp Fakültesi

  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü

  1993

  Tıpta Uzmanlık

  İç Hastalıkları

  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 

  2002

  Tıpta Yandal Uzmanlık

  Hematoloji

  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 

  2006

  Yardımcı Doçent

  Hematoloji

  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 

  2007

  Doçent

  Hematoloji

  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 

  2010

   

  Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanları :  “Tip 2 Diabetin Vasküler Komplikasyonları ile Plazma Homosistein Seviyeleri Arasındaki İlişki”,  Tez Danışmanları: Prof. Dr. Hayati TOR, Doç. Dr. M. Emin ÖNDE.

  Tıpta Yandal Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı : ‘’Kronik Lenfositik Lösemide HLA-G, ZAP-70 ve CD38 Gibi Yeni Prognostik Belirteçlerin Yeri’’,    Tez Danışmanı: Prof Dr. Ahmet ÖZTÜRK

  Görevler:

  Görev Unvanı

  Görev Yeri

  Yıl

  Revir Baştabibi

  Fenerbahçe D/G İstasyon Komutanlığı İaşeli Reviri İstanbul

   

  1995-1997

   

  Uzmanlık Ögc.

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi – İstanbul

  1997-2002

  Uzman Dr

  Kasımpaşa Deniz Hastanesi İç Hastalıkları Servisi-İstanbul

  2002-2003

  Yandal Uzmanlık Ögc.

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi Hematoloji Kısımı – İstanbul

  2003-2006

  Uzman Dr.

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji Bilim Dalı- Ankara

  2006-2007

  Yar.Doç.Dr

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Hematoloji Servisi – İstanbul

  2007-2010

  Doçent

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Hematoloji Servisi – İstanbul

  2010-2012

  Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  : -

  Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : -

  Projelerde Yaptığı Görevler : ‘’İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Hastalarda Regulatuar T

  Hücreleri’’ Proje Yöneticisi, Türk Hematoloji Derneği Araştırma Destek Programı 2007

  İdari Görevler :

  Servis Şef Yrd.         GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. Hematoloji Srv.                2007-

   

  Türk Hematoloji Derneği Akut Lösemiler Bilimsel Alt Komite Sekreteri    2008-  

   

   

 • A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   

  A1. Erikci, AA. ve A. Ozturk, O. Sayan, ‘’ Recombinant activated factor VII for severe uterine bleeding after chemotherapy in a woman with acute myeloid leukemia,’’  Blood Coagul  and Fibrinolysis, 17,323-324 (2006).

  A2. Sayan O., AA Erikci, ve A Ozturk ‘’The efficacy of helicobacter pylori erdication in the teatment of idiopathic thrombocytopenic purpura,’’ Acta Haematologica, 116,146-149 (2006).

  A3. Erikci AA, ve A Ozturk, O Sayan ‘’A Role for Leptin in Idiopathic Thrombocytopenic Purpura?’’  Platelets,17,501-502 (2006).

  A4. Erikci AA, ve A Ozturk,  A Haholu ‘’Severe prolonged pancytopenia due to imatinib mesylate treatment with chronic myeloid leukemia treated previously with hydroxyurea and interferon alpha, ‘’ Case Rep Clin Pract Rev ,8,106-107 (2007).

  A5. Erikçi AA, Muhçu M, Dündar O, Oztürk A. Could mean platelet volume be a predictive marker for gestational diabetes mellitus? Hematology, 13,46-48 (2008).

  A6. Karabudak O, Ulusoy RE, Erikci AA, ve Solmazgul E, Dogan B, Harmanyeri Y. Inflammation and hypercoagulable state in adult psoriatic men. Acta Derm Venereol, 88,337-340 (2008).

  A7. Kilicaslan F, Akyol Erikci A,ve Kirilmaz A, Ulusoy E, Cebeci B, Ozturk A, Dincturk M. Rapid Normalization of a Highly Thickened Pericardium by Chemotherapy in a Patient with T-cell Acute Lymphoblastic Lymphoma. Clin Cardiol. Apr 15. [Epub ahead of print] (2008).

  A8.Dundar O, Yoruk P, Tutuncu L, Erikci AA, ve Muhcu M, Ergur AR, Atay V, Mungen E. Longitudinal study of platelet size changes in gestation and predictive power of elevated MPV in development of pre-eclampsia. Prenat Diagn, 28,1052-1056  (2008).

  A9. Pirgon O, Tanju IA, Erikci AA. Association of Mean Platelet Volume between Glucose Regulation in Children with Type 1 Diabetes. J Trop Pediatr,  Sep 27. [Epub ahead of print] (2008).

  A10.Erikci AA,ve Ozturk A, Karagoz B, Bilgi O, Turken O, Top C, Kandemir EG. Results of combination therapy with amifostine, pentoxifylline, ciprofloxacin and dexamethasone in patients with myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia. Hematology, 13,289-292 (2008).

  A11. Akyol Erikci A, ve Ozyurt M, Terekeci H, Ozturk A, Karabudak O, Oncu K. Oesophageal aspergillosis in a case of acute lymphoblastic leukaemia successfully treated with caspofungin alone due to liposomal amphotericin B induced severe hepatotoxicity. Mycoses, 52,84-86  (2009).

  A12. Karagöz B, Bilgi O, Gümüs M, Erikci AA, ve Sayan O, Türken O, Kandemir EG, Oztürk A, Yaylacı M. CD8+CD28- cells and CD4+CD25+ regulatory T cells in the peripheral blood of advanced stage lung cancer patients. Med Oncol, 16, [Epub ahead of print] (2009).

  A13. Alev Akyol Erikci, veB. Karagoz, A. Ozturk, S. Caglayan, G. Ozisik, I. Kaygusuz, M. Ozata The effect of subclinical hypothyroidism on platelet parameters Hematology,

  A14. Alev Akyol Erikci, veB. Karagoz, M. Ozyurt, A. Ozturk, S. Kilic, O. Bilgi HLA-G expression in B chronic lymphocytic leukemia: a new prognostic marker? Hematology,

  A15. Alev Akyol Erikci, veA. Ozturk, O. Sayan, O. Bilgi, B. Karagoz, Acute lymphoblastic leukemia presented with priapism. Balkan Military Medical Review

  A16. Erikci,A A. ve A.Ozturk, E.Tekgunduz, O.Sayan

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  1. Nuri Haksever, Alev Erikci  Problems of obesity in Kasimpasa Naval Hospital  7 th congress of  Balkan Military Medical committee ,  october 2002, Athens Greece.

  2. Nuri HAKSEVER, Alev ERIKCI, Nursal GEDİK Monthly rounds provides beter glycemic control than every three month rounds in type 2 diabetic patients 7 th congress of Balkan Military Medical committee, october 2002, Athens Greece.

  3. Özkan SAYAN, Alev Akyol ERIKCI, Oğuz BİLGİ, Bülent KARAGÖZ, Ahmet ÖZTÜRK The efficacy of helicobacter pylori eradication in the treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura (oral presentation)  9 th congress of  Balkan Military Medical committee, June 2004 Antalya TURKEY

  4. Alev Akyol ERİKCİ, Özkan SAYAN, Ahmet ÖZTÜRK  Iron deficiency anemia in military hospital personel (oral presentation), 10 th congress of  Balkan Military Medical committee, October 2005, Varna Bulgaria

  5. Alev Akyol ERİKCİ,  R.Eralp ULUSOY, Özkan SAYAN, Ata KIRILMAZ, Fethi KILIÇASLAN , Ahmet ÖZTÜRK, Ergün DEMİRALP, Granisetron HCL improves the left ventrıcular systolıc function end passive diastolic filling of both ventricles in cases with hemotologic malignancies Turkısh Journal of Haematology  Turkey 2005

  6. Alev Akyol ERİKCİ, Özkan SAYAN, Ahmet ÖZTÜRK, Bülent KARAGÖZ,Oğuz BİLGİ Acute Lymphoblastic leukemia presented with priapism Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  7. Alev Akyol ERİKCİ,  Özkan SAYAN, Ahmet ÖZTÜRK, An uncommon  presentation of  acute myeloid leukemıa : Orbital infiltration Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  8. Alev Akyol ERİKCİ,  Özkan SAYAN, Ahmet ÖZTÜRK Severe prolonged pancytopenıa Due to ımatınıb mesylate treatment ın chronıc myeloıd leukemıa Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  9. Bülent KARAGÖZ, Alev Akyol ERİKCİ, Özlem KARABUDAK, Oğuz BİLGİ,Özkan SAYAN , Orhan TÜRKEN,  E.Gökhan KANDEMİR, Ahmet ÖZTÜRK The Dıagnosıs of non hodgkin ‘s lymphoma in epermodysplasıa verrucıformıs patıent Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  10.   Özkan SAYAN, Alev Akyol ERİKCİ,  Mustafa KAPLAN, Ufuk BERBER, Ahmet ÖZTÜRK, A case of splenıc lymphoma with villous lymphocytes and complıcated severe autoımmune  hlemolytıc anemia Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  11.   Bülent KARAGÖZ, Özkan SAYAN, Oğuz BİLGİ. Alev Akyol ERİKCİ, Orhan TÜRKEN,E.Gökhan KANDEMİR, Ahmet ÖZTÜRK  The relapse of non hodgkins ‘lymohoma presented with large renal mass and pulmonary multiple nodules mımıcking renal cell carcınoma. Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  12.   Alev Akyol ERİKCİ, Tijen CESUR, Özkan SAYAN, Ahmet ÖZTÜRK, The correlatıon between extremıtıy dopper ultrasonografi, pulmonary perfusion scintraphy: Clinical probability of pulmonary emboli and plasma D-Dimer “Latex” measurements Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  13.   Alev ERİKCİ, Özkan SAYAN, Mustafa KAPLAN, Orhan TÜRKEN,

  Ahmet ÖZTÜRK Adult onset still’s Disease in a Hematology Department Turkish Journal of Haematology Turkey 2005

  14.   Bülent KARAGÖZ, Alev Akyol ERİKCİ, Özlem KARABUDAK, Oğuz BİLGİ, Özkan SAYAN , Orhan TÜRKEN .E.Gökhan KANDEMİR, Ahmet ÖZTÜRK,  The Dıagnosıs of non hodgkin’s lymphoma ın epermodysplasıa verrucıformıs patıent Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  15.   Bulent KARAGÖZ, Özkan SAYAN, Oğuz BİLGİ, Alev Akyol ERİKCİ, Orhan  TÜRKEN, E,Gökhan KANDEMİR, Ahmet ÖZTÜRK The relapse of non hodgkin’s  lymphoma presented with large renal mass and pulmonary multiple nodules mımıckıng renal cell carcınoma Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  16.   Alev ERİKCİ, Özkan SAYAN, Orhan TÜRKEN, Sinan ÇAĞLAYAN, Ahmet ÖZTÜK, Yavuz NARİN Does leptin play a role in idiopathic thrombocytopenic purpura, ? Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  17.   Özkan SAYAN, Alev Akyol ERİKCİ, Mustafa KAPLAN, Ahmet ÖZTÜRK, Bülent KARAGÖZ, Oğuz BİLGİ Non Hodgkin’s Lymphoma of the sinonasal tract: A case complicated with pneumocystis carini pneumonia Turkish journal of haematology, Turkey 2005

  18.   Emrullah SOLMAZGÜL, Özkan SAYAN, Alev ERIKCI, Mustafa KAPLAN, Servet EMEKSİZ, Levent PİRSELİMOĞLU, Ahmet ŞEN, Fuat SARIKAYA A case of mild factor – VII and storage pool deficiency  Turkish journal haematology Turkey 2005

  19.   Emrullah SOLMAZGÜL; Özkan SAYAN, Alev ERIKCI, Mustafa KAPLAN, Nurittin ARDIÇ, Hakan ÇERMİK, Haldun ULUKUTLU,Selim NALBANT, Yaşar KÜÇÜKARDALI  Pancytopenia and hemophagocytic syndrome in a patient with fever of unknown origin: Adult Onset Still’s Disease  Turkish journal haematology Turkey 2005

  20.   Fethi KILIÇASLAN, Ata KIRILMAZ, Alev Akyol ERIKCI, Eralp ULUSOY, O. US, Bekir Sıtkı CEBECİ, Ahmet ÖZTÜRK, Mehmet DİNÇTÜRK, Ergün DEMİRALP Rapid normalization of a highly thickened pericardium by chemotherapy in a patient with acut lympoblastic lymphoma. 11 th congress of Balkan Military Medical committee June 2006 Athens Greece

  21.   Alev Akyol ERIKCI, Özkan SAYAN, Ahmet ÖZTÜRK Recombinant activated  factor VII for severe uterine bleeding after chemotherapy in a woman with acute myeloid leukemia 11 th congress of Balkan Military Medical committee June 2006 Athens Greece

  22.   Alev Akyol ERIKCI, Özkan SAYAN, Vedat TURHAN, Ogün SEZER, Ahmet ÖZTÜRK, Febrile neutropenia episodes in haematological malignancies: Isolated microorganisms 11 th congress of Balkan Military Medical committee June 2006 Athens Greece

  23.   Alev Akyol ERIKCI, Nurbahar YILMAZ, Ata KIRILMAZ, Özkan SAYAN, Fethi KILIÇASLAN, Ahmet ÖZTÜRK  Effect of smoking on mean platelet volume : a prospective study in Turkish Army 11 th congress of Balkan Military Medical committee June 2006 Athens Greece

  24.   Alev Akyol ERIKCI, Özkan SAYAN, Mustafa KAPLAN, Ahmet ÖZTÜRK Splenic lymphoma with vlllous lymphocytes complicated with severe autoimmune haemolytic anemia 11 th congress of Balkan Military Medical committee June 2006 Athens Greece

   

   

   

   

  B1.Nuri HAKSEVER, Alev ERIKCI  Problems of obesity in Kasimpasa Naval Hospital  7 th congress of  Balkan Military Medical committee ,  october 2002, Athens Greece.

  25.   Nuri HAKSEVER, Alev ERIKCI, Nursal GEDİK Monthly rounds provides beter glycemic control than every three month rounds in type 2 diabetic patients 7 th congress of Balkan Military Medical committee, october 2002, Athens Greece.

  B2.Özkan SAYAN, Alev Akyol ERIKCI, Oğuz BİLGİ, Bülent KARAGÖZ, Ahmet ÖZTÜRK The efficacy of helicobacter pylori eradication in the treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura (oral presentation)  9 th congress of  Balkan Military Medical committee, June 2004 Antalya TURKEY

  B3.Alev Akyol ERİKCİ, Özkan SAYAN, Ahmet ÖZTÜRK  Iron deficiency anemia in military hospital personel (oral presentation), 10 th congress of  Balkan Military Medical committee, October 2005, Varna Bulgaria

  B4.Alev Akyol ERİKCİ,  R.Eralp ULUSOY, Özkan SAYAN, Ata KIRILMAZ, Fethi KILIÇASLAN , Ahmet ÖZTÜRK, Ergün DEMİRALP, Granisetron HCL improves the left ventrıcular systolıc function end passive diastolic filling of both ventricles in cases with hemotologic malignancies Turkısh Journal of Haematology  Turkey 2005

  B5.Alev Akyol ERİKCİ, Özkan SAYAN, Ahmet ÖZTÜRK, Bülent KARAGÖZ,Oğuz BİLGİAcute Lymphoblastic leukemia presented with priapism Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  B6.Alev Akyol ERİKCİ,  Özkan SAYAN, Ahmet ÖZTÜRK, An uncommon  presentation of  acute myeloid leukemıa : Orbital infiltration Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  B7.Alev Akyol ERİKCİ,  Özkan SAYAN, Ahmet ÖZTÜRK Severe prolonged pancytopenıa Due to ımatınıb mesylate treatment ın chronıc myeloıd leukemıa Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  B8.Bülent KARAGÖZ, Alev Akyol ERİKCİ, Özlem KARABUDAK, Oğuz BİLGİ,Özkan SAYAN , Orhan TÜRKEN,  E.Gökhan KANDEMİR, Ahmet ÖZTÜRK The Dıagnosıs of non hodgkin ‘s lymphoma in epermodysplasıa verrucıformıs patıent Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  B9.Özkan SAYAN, Alev Akyol ERİKCİ,  Mustafa KAPLAN, Ufuk BERBER, Ahmet ÖZTÜRK, A case of splenıc lymphoma with villous lymphocytes and complıcated severe autoımmune  hlemolytıc anemia Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  26.   Bülent KARAGÖZ, Özkan SAYAN, Oğuz BİLGİ. Alev Akyol ERİKCİ, Orhan TÜRKEN,E.Gökhan KANDEMİR, Ahmet ÖZTÜRK  The relapse of non hodgkins ‘lymohoma presented with large renal mass and pulmonary multiple nodules mımıcking renal cell carcınoma. Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  27.   Alev Akyol ERİKCİ, Tijen CESUR, Özkan SAYAN, Ahmet ÖZTÜRK, The correlatıon between extremıtıy dopper ultrasonografi, pulmonary perfusion scintraphy: Clinical probability of pulmonary emboli and plasma D-Dimer “Latex” measurements Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  28.   Alev ERİKCİ, Özkan SAYAN, Mustafa KAPLAN, Orhan TÜRKEN, Ahmet ÖZTÜRK Adult onset still’s Disease in a Hematology Department Turkish Journal of Haematology Turkey 2005

  29.   Bülent KARAGÖZ, Alev Akyol ERİKCİ, Özlem KARABUDAK, Oğuz BİLGİ, Özkan SAYAN , Orhan TÜRKEN .E.Gökhan KANDEMİR, Ahmet ÖZTÜRK,  The Dıagnosıs of non hodgkin’s lymphoma ın epermodysplasıa verrucıformıs patıent Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  30.   Bulent KARAGÖZ, Özkan SAYAN, Oğuz BİLGİ, Alev Akyol ERİKCİ, Orhan  TÜRKEN, E,Gökhan KANDEMİR, Ahmet ÖZTÜRK The relapse of non hodgkin’s  lymphoma presented with large renal mass and pulmonary multiple nodules mımıckıng renal cell carcınoma Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  31.   Alev ERİKCİ, Özkan SAYAN, Orhan TÜRKEN, Sinan ÇAĞLAYAN, Ahmet ÖZTÜK, Yavuz NARİN Does leptin play a role in idiopathic thrombocytopenic purpura, ? Turkish Journal of Haematology  Turkey 2005

  32.   Özkan SAYAN, Alev Akyol ERİKCİ, Mustafa KAPLAN, Ahmet ÖZTÜRK, Bülent KARAGÖZ, Oğuz BİLGİ Non Hodgkin’s Lymphoma of the sinonasal tract: A case complicated with pneumocystis carini pneumonia Turkish journal of haematology, Turkey 2005

  33.   Emrullah SOLMAZGÜL, Özkan SAYAN, Alev ERIKCI, Mustafa KAPLAN, Servet EMEKSİZ, Levent PİRSELİMOĞLU, Ahmet ŞEN, Fuat SARIKAYA A case of mild factor – VII and storage pool deficiency  Turkish journal haematology Turkey 2005

  34.   Emrullah SOLMAZGÜL; Özkan SAYAN, Alev ERIKCI, Mustafa KAPLAN, Nurittin ARDIÇ, Hakan ÇERMİK, Haldun ULUKUTLU,Selim NALBANT, Yaşar KÜÇÜKARDALI  Pancytopenia and hemophagocytic syndrome in a patient with fever of unknown origin: Adult Onset Still’s Disease  Turkish journal haematology Turkey 2005

  35.   Fethi KILIÇASLAN, Ata KIRILMAZ, Alev Akyol ERIKCI, Eralp ULUSOY, O. US, Bekir Sıtkı CEBECİ, Ahmet ÖZTÜRK, Mehmet DİNÇTÜRK, Ergün DEMİRALP Rapid normalization of a highly thickened pericardium by chemotherapy in a patient with acut lympoblastic lymphoma. 11 th congress of Balkan Military Medical committee June 2006 Athens Greece

  36.   Alev Akyol ERIKCI, Özkan SAYAN, Ahmet ÖZTÜRK Recombinant activated  factor VII for severe uterine bleeding after chemotherapy in a woman with acute myeloid leukemia 11 th congress of Balkan Military Medical committee June 2006 Athens Greece

  37.   Alev Akyol ERIKCI, Özkan SAYAN, Vedat TURHAN, Ogün SEZER, Ahmet ÖZTÜRK, Febrile neutropenia episodes in haematological malignancies: Isolated microorganisms 11 th congress of Balkan Military Medical committee June 2006 Athens Greece

  38.   Alev Akyol ERIKCI, Nurbahar YILMAZ, Ata KIRILMAZ, Özkan SAYAN, Fethi KILIÇASLAN, Ahmet ÖZTÜRK  Effect of smoking on mean platelet volume : a prospective study in Turkish Army 11 th congress of Balkan Military Medical committee June 2006 Athens Greece

  39.   Alev Akyol ERIKCI, Özkan SAYAN, Mustafa KAPLAN, Ahmet ÖZTÜRK Splenic lymphoma with vlllous lymphocytes complicated with severe autoimmune haemolytic anemia 11 th congress of Balkan Military Medical committee June 2006 Athens Greece

  40.   Erıkci, A A.,ve M.Ozyurt, H.Terekeci, O.Karabudak, K.Oncu, A.Öztürk, “Esophaeal Aspergıllosıs on A  Case Of Acute Lymphoblasıc Leukemıa Successfully Treated With A Combınatıon Of Caspofungın And Lıposomal Amphotercın B,” 37th World Congress on Military Medicine  Tunisia, Abstract Book 160, 2007

  41.   Karabudak, O., A.Erikci, ve B.Dogan, Y.Harmanyeri “Dyskeratosıs Congenıta Assocıated With Hemoglobin H Dısease“ 37th World Congress on Military Medicine  Tunisia, Abstract Book 78, 2007

  42.   Top,C., H.Terekeci, B. Karagoz, A.AErikci.” The Relatıonshıp Between Platelet Morphology And Neutrophıl Beta-2 Integrın (CD18) Expressıon In Patıents Wıth Type 2Dıabetes” 77the Congress of the European Atherosclerosis Society, İstanbul,Atherosclerossi Suppl., 225,2008

  43.   Top,C.,B.Sahan, A.A Erikci, ve E.Solmazgul, H.Terekeci , C.Oktenli, “The Correlation of serum HDL-cholesterol levels With İnsulin resistance, Serum  adiponectin levels In Patienst With Varying Degrees Of İnsulin Sensit

 • Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

  Türk Hematoloji Derneği

   EBMT (Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Birliği)

   

   Ödüller :  Küçükardalı, Y., Y.Önem, H.Terekeci, F.Tangı, B.Şahan, A. Erikci, Ö.Sayan ve  Ç.Öktenli, “Ortalama Patelet Hacmi Kritik Hastada Mortalite için Prediktif midir?”,  5.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimsel Yoğun Bakım Kongresi , Poster Üçüncülük Ödülü, Adana,2008.