Anlaşmalı Kurumlar

"Aile Hastanesi" ile anlaşmalı tüm sağlık kuruluşlarının listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 

 

Bankalar ve Resmi Kurumlar

 • TÜRK DIŞ TİC.EM.SAN.VAKFI
 • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. EM.SAN.VAKFI
 • AKBANK T.A.Ş EM. SANDIĞI VAKFI
 • T.M.S.F.
 • T.B.M.M.
 • T.O.B.B.
 • P.T.T
 • ŞEKERBANK T.A.Ş. EM. SAN. VAKFI
 • FORTİS BANK EM. SANDIĞI VAKFI
 • T.C.GARANTİ BANKASI EM. SAN. VAKFI
 • ZİRAAT BANKASI EM. SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. EM. SAN. VAKFI
 • MİLLİ SARAYLAR

 

 

Özel Sigorta Şirketleri

 • ANADOLU SİGORTA A.Ş.
 • ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
 • ALLIANZ SİGORTA A.Ş.
 • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
 • ERGO SİGORTA A.Ş.
 • YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.
 • AK SİGORTA A.Ş.
 • DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • AIG SİGORTA A.Ş.
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
 • RAY SİGORTA A.Ş.
 • ANKARA SİGORTA A.Ş.
 • EUREKO SİGORTA A.Ş.
 • ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 • SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş.
 • ZURİCH SİGORTA A.Ş.
 • HDI SİGORTA A.Ş.
 • HALK SİGORTA A.Ş.
 • GENERALİ SİGORTA A.Ş.
 • ACE EUROPEAN SİGORTA A.Ş.
 • AMERİCAN LİFE A.Ş.
 • DUBAI SİGORTA A.Ş.
 • TSS ÖZEL SİGORTALAR
 • TSS AXA SİGORTA A.Ş.
 • TSS MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • TSS ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
 • TSS ALLİANZ SİGORTA A.Ş.

 

 

ÖZEL SİGORTALAR - BANKA İŞLEYİŞLERİ VE HASTA KABULU İÇİN  LÜTFEN ARAYINIZ…

aile724