Kalite Bilgileri

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Direktörü                                                Kalite Yönetim Temsilcisi

Beyhan Mutlu                                                                    Serap Karakaş

KOMTELER

Enfeksiyon kontrol komitesi

AMAÇ Hastanemiz enfeksiyonlarının kontrolünü sağlanmak,  doğru zamanında eksiksiz bir şekilde kontrol edilmesi  ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu komitedir.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi  Katılımcılar

(Enfeksiyon Hast Uzm) ( Komite Başkanı )

(Üroloji Uzmanı)

(İç hastalıkları Uzm)

(Genel Cerrahi Uzm)

(Anestezi ve Reanimasyon Sorumlu Hekimi)       

(Çocuk Hastalıkları Uzmanı)

(Kardiyovasküler Cerrahi Uzm)

(Başhemşire)

(Kalite  Direktörü)

(Enfeksiyon Hemşiresi)  ( Komite Sekreteri )

(İş yeri hemşiresi)

(GYBÜ sorumlusu)

(Ameliyathane Sorumlusu)

(Kroner Yoğun Bakım Sorumlusu)

(Eczane Sorumlusu)

(KVCYB Sorumlusu)

(Yoğun Bakım Sorumlusu)

(2. Kat Sorumlu Hemşiresi )

(3. Kat Sorumlu Hemşiresi )

 (5. Kat Sorumlu Hemşiresi )

 (Sterilizasyon )

 

  

 

Tesis Güvenliği Komitesi

AMAÇ

Aile hastanesi politikaları  doğrultusunda hastane çalışanları ve hastaların güvenliğini sağlamak, gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önceden önlem almak, kriz durumları için bir plan ve program oluşturmaktan sorumlu komitedir.

Tesis Güvenliği Komitesi  Katılımcılar

Başhekim

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

İş yeri Hemşiresi

Destek Hizmetleri                       (Komite Sekreteri)

Teknik Hizmetler Sorumlusu     (Komite Başkanı)

Biyomedikal Sorumlusu

 

 

Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği Komitesi

AMAÇ Aile Hastanesi Kalite Yönetim Sistemleri doğrultusunda yapılacak olan iyileştirme çalışmalarını planlamak, uygulamak, hasta güvenliği konularda gelen öneri ve uygunsuzlukları değerlendirmek, birimleri organize etmek, uygulamaların etkinliğini değerlendirmekten sorumlu komitedir.

Kalite İyileştirme Hasta Güvenliği Komitesi Katılımcılar

( Başhekim )

( İç hastalıkları )

( Genel Cerrahi )

( Enfeksiyon Hastalıkları )

( Anestezi ve Reanimasyon )

 ( Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ) 

( Kalite Yönetim Direktörü ) Komite Başkanı

( İş Yeri Hemşiresi )

( Bilgi İşlem Uzmanı )

( Eczacı )

( Enf Hemşiresi )

( Destek Hizm. Müd )

( Teknik Hizm Müd )

( Biyomedikal )

( Kalite Yönetim Temsilcisi ) Komite Sekreteri 

 

  

 

Çalışan Güvenliği Komitesi  

Amaç:

Aile Hastanesi Kalite Yönetim Sistemleri doğrultusunda yapılacak olan çalışan güvenliği konularda gelen öneri ve uygunsuzlukları değerlendirmek, birimleri organize etmek, uygulamaların etkinliğini değerlendirmekten sorumlu komitedir.

Çalışan Güvenliği Komitesi   Katılımcılar

( Başhekim )                 

( İş Yeri Hekimi )           Komite Başkanı

( Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı )

 ( Hemşirelik Hizmetleri Direktörü )

( Kalite Yönetim Direktörü )

 ( ISG Uzmanı )

 (İş Yeri Hemş)     Komite Sekreteri         

 ( İnsan Kaynakları )

 ( Eğitim Hemşiresi )

( Laboratuvar Sorumlusu )

( Radyoloji Sorumlusu )

( Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi )

( Destek Hizmetleri Müdürü )

 ( Kalite Yönetim Temsilcisi )

 

  

 

Transfüzyon Güvenliği Komitesi  

AMAÇ

Aile Hastanesi’nin vizyon, misyon ve kalite politikaları doğrultusunda hastalara uygun kan ürününü uygun miktarda vermek ve transfüzyon reaksiyonlarını en aza indirmek, güvenli kan bağışı ve güvenli kan transfüzyonunu sağlamak, bu konuda gerek kan bankası çalışanlarını gerekse transfüzyon ile ilgili  tüm personelin sürekli eğitimini sağlamaktan sorumlu komitedir.

Transfüzyon Komitesi   Katılımcılar

Başhekim

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı    ( Komite Başkanı )

Genel Cerrahi Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Ortopedi ve Travmatoloji

Kalp Damar Cerrahisi

Dahiliye Uzmanı

Anestezi ve Reanimasyon

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Laboratuvar Teknikeri     ( Komite Sekreteri)

 İş Yeri Hemşiresi

Genel yoğun bakım sorumlu hemşire

KVC Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

 Hemşiresi

   

 

Eğitim Komitesi  

AMAÇ

Aile Hastanesi vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda, tüm personelin sürekli eğitimini gerçekleştirmek, mesleki ve diğer konularda gelişimlerine imkan tanınmasını ve etkin iletişimin sağlanmasından sorumlu komitedir.

Eğitim Komitesi   Katılımcılar

( Başhekim )

(Hastane Direktörü)

(Hemşirelik Hizmetleri Müdürü)

(Kalite Yönetim Direktörü)

(İnsan Kaynakları)

(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

(İş yeri Hemşiresi)