Kalite Birim Sorumluları

 STANDARTLAR

 BİRİM

Kurumsal yapı

Kalite Yön. Direktörü

Kalite Yönetimi

Kalite Yön. Direktörü

Doküman yönetimi

Kalite Yönetim Temsilcisi

Risk Yönetimi

İSG Uzmanı

Güvenlik Raporlama

Kalite Yön. Direktörü

Acil Durum Afet Yönetimi

İSG Uzmanı

Eğitim Yönetimi

Eğitim Hemşiresi

Hasta deneyimi

Hasta Hakları Sorumlusu

Hizmete Erişim

Hasta Hizmetleri Müdürü

Yaşam sonu hizmetler

Destek Hizmetler Müdürü

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Hasta Bakım

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

İlaç Yönetimi

Eczacı

Radyoloji

Radyoloji

Transfüzyon Hizmetleri / Biyokimya/ Mikrobiyo.

Sorumlu Laborant

Acil Servis Hizmetleri

Acil Servis

Ameliyathane Hizmetleri 

Ameliyathane

Erişkin Yoğun Bakım

Genel Yoğun Bakım Sorumlusu

KVC Yoğun Bakım

KVC Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Koroner Yoğun Bakım

Koroner Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Yeni doğan Yoğun Bakım

Yeni doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Doğum Hizmetleri

Doğum hizmetleri Sorumlu Hemşiresi

Sterilizasyon Ünitesi

Sterilizasyon

Enfeksiyonların Önlenmesi

Enfeksiyon Kont. Hemş.

Teknik Hizmetler

Teknik Hizmetler Müdürü

Otelcilik Hizmetleri

Destek Hizmetler Müdürü

Bilgi Yönetim Sistemi

Bilgi Yönetim Sistem Sorumlusu

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Malzeme ve Cihaz Sorumlusu

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon Sorumlusu

Atık Yönetimi

Destek Hizmetler Müdürü

Dış Kaynak Kullanımı

Destek Hizmetler Müdürü

Gösterge Bölüm Bazlı

Kalite Yönetim Direktörü