Misyon & Vizyon

AİLE HASTANESİ MİSYONU

Etik değerlerden ödün vermeden, meslek ahlakını her zaman çağa uygun kullanan, teşhis ve tedavilerinde hasta ve yakınlarının memnuniyetini kurumun menfaatlerinin önünde tutan; Hasta lehine sağlık maliyetlerini düşüren, hastaya özel olduğunu hissettiren, hasta haklarına ve hastanın hekim seçme özgürlüğüne saygılı, sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi benimseyip hasta ve çalışan güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefleyen bilimsel ve teknolojik yeniliklere dayalı güvenli,  hızlı bir sağlık hizmeti sunmak,

 

AİLE HASTANESİ VİZYONU

Sağlık alanındaki yönetsel bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında sürekli değişim ve gelişimi eğitimlerle destekleyen hasta odaklı çağdaş din, dil, ırk, renk, yaş, sınıf, cinsiyet, ücret, ideoloji ve zaman farkı gözetmeden, profesyonel ekip ile,  güçlü konuma gelerek Türkiye’de, bir model, bir marka olmaktır.  

HEDEFLERİMİZ

·         Hasta ve yakınlarının bütünsel memnuniyetini en üst düzeyde tutmak

Hasta, ve yakınlarının memnuniyet ve önerilerini sistematik olarak ölçmek ve değerlendirmek.

Beklenti ve ihtiyaçları saptayarak, planlama ve uygulamalarda bulunmak.

 Hastaya ekonomik, hızlı teşhis ve  tedavi hizmeti sunmak.

Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayarak, etik ve ahlaki değerlere uygun çalışmak 

·         Çağdaş bilgi ve akademik çalışma sonuçlarının , hizmet kalitesini arttırma ve güvence altına alınmasında kullanımını sağlamak

Uluslar arası standartlarda bilimsel çalışmaları hizmet alanlarında kullanıma sunmak. Uluslar arası bilimsel kongrelerde kurumsal yayınlarla yer almak, katılımları desteklemek. Hasta ve aileleri ile çalışanların yararlanabileceği, çağdaş bilgi bankaları entegre etmek.

·         Çağdaş teknolojilerin kullanımı sağlayarak, teşhis ve tedavide öncü uygulamalarda bulunmak,

Sağlık hizmetlerinde çağdaş teknolojilerin kullanımını sağlamaya yönelik uygulamalarda bulunmak.

Teknoloji kullanımı ile bütüncül sağlık hizmetlerinde, öncü ve yenilikçi girişimlerle hizmet vermek.

·         Uluslar arası standartları benimseyen hizmet kalitesini sağlamak ve sürdürmek

Tıbbi ve idari uygulamalarında bütünsel kalite yönetimi ve SKS uygulamak. Tüm uygulamalarında, tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçüm, analiz ve iyileştirmeyi sağlayacak yaklaşımlarla çalışmasını sağlamak. Bu uygulamalar sonucunda belirlenmiş politika ve prosedürlere uygun hizmet verilmesini desteklemek.

·         Meslek ahlakı ile sorumluluğunun bilincinde sağlık hizmeti sunmak.

Hasta ve ailesinin hak ve sorumluluklarının bilincinde hizmet tasarımı ve uygulamalarında bulunmak. Tüm uygulamalarında bilimsel etik ilkeleri benimsemek ve uygulamak. Hasta ve ailesinin haklarının korunmasında, savunucu ve destekleyici hizmet anlayışını yerleştirmek.

DEĞERLERİMİZ

Özenli, çalışkan, güler yüzlü ve saygılı olmaktır.