Aile Hastanesi
4443515

[email protected]
Bahçelievler Mh, Talatpaşa Bulvarı Begonyalı Sok. 7/9, 34180 Bahçelievler / İstanbul

Son Yazılar

AİLE TV
4443515
Anlaşmalı Kurumlar
Takip Edin
 

hedefler

Hasta ve yakınlarının bütünsel memnuniyetini en üst düzeyde tutmak

Hasta, ve yakınlarının memnuniyet ve önerilerini sistematik olarak ölçmek ve değerlendirmek. Beklenti ve ihtiyaçları saptayarak, planlama ve uygulamalarda bulunmak. Hastaya ekonomik, hızlı teşhis ve tedavi hizmeti sunmak. Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayarak, etik ve ahlaki değerlere uygun çalışmak.

Çağdaş bilgi ve akademik çalışma sonuçlarının , hizmet kalitesini arttırma ve güvence altına alınmasında kullanımını sağlamak

Uluslararası standartlarda bilimsel çalışmaları hizmet alanlarında kullanıma sunmak. Uluslararası bilimsel kongrelerde kurumsal yayınlarla yer almak, katılımları desteklemek. Hasta ve aileleri ile çalışanların yararlanabileceği, çağdaş bilgi bankaları entegre etmek.

Çağdaş teknolojilerin kullanımı sağlayarak, teşhis ve tedavide öncü uygulamalarda bulunmak

Sağlık hizmetlerinde çağdaş teknolojilerin kullanımını sağlamaya yönelik uygulamalarda bulunmak. Teknoloji kullanımı ile bütüncül sağlık hizmetlerinde, öncü ve yenilikçi girişimlerle hizmet vermek.

Uluslar arası standartları benimseyen hizmet kalitesini sağlamak ve sürdürmek

Tıbbi ve idari uygulamalarında bütünsel kalite yönetimi ve SKS uygulamak. Tüm uygulamalarında, tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçüm, analiz ve iyileştirmeyi sağlayacak yaklaşımlarla çalışmasını sağlamak. Bu uygulamalar sonucunda belirlenmiş politika ve prosedürlere uygun hizmet verilmesini desteklemek.

Meslek ahlakı ile sorumluluğunun bilincinde sağlık hizmeti sunmak

Hasta ve ailesinin hak ve sorumluluklarının bilincinde hizmet tasarımı ve uygulamalarında bulunmak. Tüm uygulamalarında bilimsel etik ilkeleri benimsemek ve uygulamak. Hasta ve ailesinin haklarının korunmasında, savunucu ve destekleyici hizmet anlayışını yerleştirmek.