Aile Hastanesi
4443515

[email protected]
Bahçelievler Mh, Talatpaşa Bulvarı Begonyalı Sok. 7/9, 34180 Bahçelievler / İstanbul

Son Yazılar

AİLE TV
4443515
Anlaşmalı Kurumlar
Takip Edin
 
Aile Hastanesi Kurumsal Web Sitesi  >  Komite Bilgileri

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Direktörü                                                Kalite Yönetim Temsilcisi

KOMTELER

Enfeksiyon kontrol komitesi
AMAÇ Hastanemiz enfeksiyonlarının kontrolünü sağlanmak,  doğru zamanında eksiksiz bir şekilde kontrol edilmesi  ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu komitedir.
Enfeksiyon Kontrol Komitesi  Katılımcılar
(Enfeksiyon Hast Uzm) ( Komite Başkanı )
(Üroloji Uzmanı)
(İç hastalıkları Uzm)
(Genel Cerrahi Uzm)
(Anestezi ve Reanimasyon Sorumlu Hekimi)
(Çocuk Hastalıkları Uzmanı)
(Kardiyovasküler Cerrahi Uzm)
(Başhemşire)
(Kalite  Direktörü)
(Enfeksiyon Hemşiresi)  ( Komite Sekreteri )
(İş yeri hemşiresi)
(GYBÜ sorumlusu)
(Ameliyathane Sorumlusu)
(Kroner Yoğun Bakım Sorumlusu)
(Eczane Sorumlusu)
(KVCYB Sorumlusu)
(Yoğun Bakım Sorumlusu)
(2. Kat Sorumlu Hemşiresi )
(3. Kat Sorumlu Hemşiresi )
 (5. Kat Sorumlu Hemşiresi )
 (Sterilizasyon )

 

Tesis Güvenliği Komitesi
AMAÇ

Aile hastanesi politikaları  doğrultusunda hastane çalışanları ve hastaların güvenliğini sağlamak, gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önceden önlem almak, kriz durumları için bir plan ve program oluşturmaktan sorumlu komitedir.

Tesis Güvenliği Komitesi  Katılımcılar
Başhekim
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Kalite Yönetim Direktörü
İş yeri Hemşiresi
Destek Hizmetleri                       (Komite Sekreteri)
Teknik Hizmetler Sorumlusu     (Komite Başkanı)
Biyomedikal Sorumlusu

 

Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği Komitesi
AMAÇ Aile Hastanesi Kalite Yönetim Sistemleri doğrultusunda yapılacak olan iyileştirme çalışmalarını planlamak, uygulamak, hasta güvenliği konularda gelen öneri ve uygunsuzlukları değerlendirmek, birimleri organize etmek, uygulamaların etkinliğini değerlendirmekten sorumlu komitedir.
Kalite İyileştirme Hasta Güvenliği Komitesi Katılımcılar
( Başhekim )
( İç hastalıkları )
( Genel Cerrahi )
( Enfeksiyon Hastalıkları )
( Anestezi ve Reanimasyon )
 ( Hemşirelik Hizmetleri Müdürü )
( Kalite Yönetim Direktörü ) Komite Başkanı
( İş Yeri Hemşiresi )
( Bilgi İşlem Uzmanı )
( Eczacı )
( Enf Hemşiresi )
( Destek Hizm. Müd )
( Teknik Hizm Müd )
( Biyomedikal )
( Kalite Yönetim Temsilcisi ) Komite Sekreteri

 

Çalışan Güvenliği Komitesi  
Amaç:

Aile Hastanesi Kalite Yönetim Sistemleri doğrultusunda yapılacak olan çalışan güvenliği konularda gelen öneri ve uygunsuzlukları değerlendirmek, birimleri organize etmek, uygulamaların etkinliğini değerlendirmekten sorumlu komitedir.

Çalışan Güvenliği Komitesi   Katılımcılar
( Başhekim )
( İş Yeri Hekimi )           Komite Başkanı
( Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı )
 ( Hemşirelik Hizmetleri Direktörü )
( Kalite Yönetim Direktörü )
 ( ISG Uzmanı )
 (İş Yeri Hemş)     Komite Sekreteri
 ( İnsan Kaynakları )
 ( Eğitim Hemşiresi )
( Laboratuvar Sorumlusu )
( Radyoloji Sorumlusu )
( Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi )
( Destek Hizmetleri Müdürü )
 ( Kalite Yönetim Temsilcisi )

 

 

Transfüzyon Güvenliği Komitesi  
AMAÇ

Aile Hastanesi’nin vizyon, misyon ve kalite politikaları doğrultusunda hastalara uygun kan ürününü uygun miktarda vermek ve transfüzyon reaksiyonlarını en aza indirmek, güvenli kan bağışı ve güvenli kan transfüzyonunu sağlamak, bu konuda gerek kan bankası çalışanlarını gerekse transfüzyon ile ilgili  tüm personelin sürekli eğitimini sağlamaktan sorumlu komitedir.

Transfüzyon Komitesi   Katılımcılar
Başhekim
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı    ( Komite Başkanı )
Genel Cerrahi Uzmanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ortopedi ve Travmatoloji
Kalp Damar Cerrahisi
Dahiliye Uzmanı
Anestezi ve Reanimasyon
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Kalite Yönetim Direktörü
Laboratuvar Teknikeri     ( Komite Sekreteri)
 İş Yeri Hemşiresi
Genel yoğun bakım sorumlu hemşire
KVC Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
 Hemşiresi

 

Eğitim Komitesi  
AMAÇ

Aile Hastanesi vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda, tüm personelin sürekli eğitimini gerçekleştirmek, mesleki ve diğer konularda gelişimlerine imkan tanınmasını ve etkin iletişimin sağlanmasından sorumlu komitedir.

Eğitim Komitesi   Katılımcılar
( Başhekim )
(Hastane Direktörü)
(Hemşirelik Hizmetleri Müdürü)
(Kalite Yönetim Direktörü)
(İnsan Kaynakları)
(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
(İş yeri Hemşiresi)

 

İlaç Güvenliği Komitesi  
AMAÇ

Aile hastanesi tedavi istemi ile başvuran hastaların ilaç tedavilerinin zarar ve risklerini en aza indirmek ve istenen sonuçlara ulaşmak için etkin uygulanma koşullarını sağlamak amacı ile hasta ve çalışanların ilaç ve ilaç kullanımları ile ilgili gereksinim duydukları eğitimleri belirlemek, planlamak ve uygulanmasını sağlanmasından sorumlu komitedir.

İlaç Güvenliği Komitesi   Katılımcılar
( Başhekim )
( Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı )
( Genel Cerrahi Uzmanı )
( Dahiliye Uzmanı )
( Eczacı ) Komite Başkanı
( Başhemşire)
( Kalite Yönetim Direktörü )
( İş yeri Hemşiresi )
(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi )
( Bilgi sistemleri Müdürü )
 ( Kalite Yön. Temsilcisi ) Komite Sekreteri

 

 

Radyasyon Güvenliği Komitesi
AMAÇ

Aile hastanesi politikaları ve gereklilikleri doğrultusunda hastane personelinin ve hastaların radyasyon güvenliğini sağlamak, oluşabilecek tehlikelere karşı önceden önlem almak, gerekli ölçümleri yaparak takibini sağlamaktan sorumlu komitedir.

Radyasyon Güvenliği Komitesi Katılımcılar
 ( Başhekim )
 ( Radyoloji Hekimi )      Komite Başkanı
( Hemşirelik Hizmetleri Müdürü )
 ( Kalite Yönetim Direktörü )
( Radyoloji Teknikeri)      Komite Sekreteri
( Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi)
( Anjio Sorumlu Hemşiresi )