Aile Hastanesi
4443515

info@ailehastanesi.com.tr
Bahçelievler Mh, Talatpaşa Bulvarı Begonyalı Sok. 7/9, 34180 Bahçelievler / İstanbul

Son Yazılar

AİLE TV
4443515
Anlaşmalı Kurumlar
Takip Edin

Randevu Al

 

Kliniğimizde poliklinik hizmeti yanı sıra girişimsel işlemler açısından tanı ve tedavi amaçlı tüm gastroenterolojik işlemler yapılmaktadır. Kliniğimizde gastrointestinal sistem hastalıkları takip ve tedavisi yapılmaktadır.

Kliniğimizin Hizmet Alanları:

 • Reflü, Ülser, Gastrit, Kabızlık, Basur (hemoroid),
 • Mide ve barsak kanamaları, İshaller, Emilim bozuklukları (çölyak hastalığı gibi),
 • Hepatitler (Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Delta hepatiti v.s),
 • Sarılıklar,
 • Karaciğer yağlanması, Karaciğer sirozu,
 • Kolitler (Ülseratif Kolit, Crohn hastalığı gibi),
 • Safra kesesi taşları ve Safra kesesi iltihapları,
 • Pankreas iltihapları (Akut ve Kronik Pankreatit)

Kliniğimiz bünyesinde her türlü endoskopik tanı ve tedavi yapılabilmektedir. Endoskopi ünitesinde video sistem üst gastrointestinal endoskopi için ön görüşlü endoskop (Gastroskop), alt gastrointestinal endoskopi için Kolonoskop (tüm kolonun görüntülenmesi için) ve fleksibl sigmoidoskop (distal kolonun görüntülenmesi için), ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiyopankreotikogafi) için yan görüşlü endoskop (duodenoskop) ve Endoskopik ultrasonografi (EUS) cihazları bulunmaktadır. Kliniğimizde ayrıca Karaciğer biyopsisi de yapılmaktadır.

Tedavi amaçlı gastroenterolojik işlemlerimiz çok çeşitlidir. Bunlardan bazıları: Özofagus, mide ve barsaktaki yabancı cisimler endoskopi yardımı ile çıkarılabilir. Özofagusun çeşitli nedenlerle oluşmuş darlıkları balon yardımı ile dilate edilmektedir. Özofagus malign darlıklarına stent uygulanabilmektedir. Özellikle sirozun bir komplikasyonu olarak karşımıza çıkan özofagus varis kanamalarında skleroterapi ve band ligasyonu uygulanmaktadır. Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç gösteren hastalara Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulanıp beslenme sağlanmaktadır. Tüm üst ve alt gastrointestinal sistemdeki çeşitli nedenlerle kanayan odaklara müdahale edilip kanama durdurulmaya çalışılmaktadır. Kolondaki polipler polipektomi ile çıkarılmaktadır. Biliyer sistem ve pankreas kanalındaki taşlar ERCP yapılarak papillaya sfinkteromi uygulandıkdan sonra balon ve basket yardımı ile çıkarılmaktadır. Biliyer sistemin özellikle maliniteye bağlı darlıklarında stent uygulanması ile safra akışı sağlanmaktadır. Kronik karaciğer hastalıklarının (Hepatit B, Hepatit C, Otoimmün Hepatit vs.) takip ve tedavisi yapılırken gerektiğinde Karaciğer Biyopsisi yapılmaktadır.

Kliniğimizde Yapılan Tanısal veya Tedaviye Yönelik Hizmetler:

 • Özofagogastroduodenoskopi (Gastroskopi)
 • Kolonoskopi
 • Rektosigmoidoskopi
 • Endoskopik biyopsi
 • Özofageal varis ligasyon tedavisi
 • Özofageal varis sklerozan tedavisi
 • Non varis GIS kanama sklerozan tedavisi
 • Heater probe uygulaması
 • Endoskopik yabancı cisim çıkarılması
 • Endoskopik polipektomi
 • Endoskopik koagülasyon
 • Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi
 • Endoskopik Özofageal Endoprotez
 • Gastrointestinal Darlıkların Balon Dilatasyonu
 • Endoskopik Pilor Balon Dilatasyonu
 • Özofagus Dilatasyonu
 • Kolonoskopik Polipektomi
 • ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo-Pankreotikogafi)
 • Endoskopik Papillotomi veya sfinkteroplasti
 • Endoskopik Biliyer ya da Pankreatik taş Ekstraksiyonu
 • Endoskopik Biliyer ya da Pankreatik Endoprotez
 • Biliyer Litotripsi
 • Endoskopik Biliyer ya da Pankreatik Darlık Dilatasyonu
 • Nazobiliyer Drenaj
 • Kateter Değişimi
 • Ameliyat etmeden endoskopik olarak karından mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi işlemi olan Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG)
 • Endoskopik Ultrasonografi (EUS)
 • Karaciğer biyopsisi

GASTROSKOPİ: Yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının hastalıklarını (iltihap, ülser, varis, kanama yeri, polip veya tümörler, darlıklar, vs..) teşhis etmek ve tedavisini belirlemek amacıyla yapılır. Sindirim sisteminin üst kısımlarındaki yabancı cisim ve polipler ameliyatsız olarak çıkarılabilmektedir.

KOLONOSKOPİ: Kolonoskopi işlemi kalın barsağa ait hastalıkların (ülser, yara, tümör, polip ve iltihabi barsak hastalıkları vs.)  tanısı ve tedavisi için yapılan bir muayene şeklidir.

ERCP: ERCP ile safra yollarındaki taşlar ameliyatsız olarak çıkartılmakta, safra kanalı veya pankreas tümörü varsa bu işlemle erken dönemde yakalama ihtimali artmakta, safra yolları tıkanmış ancak ameliyat edilemeyen hastalarda safra yollarına stent yerleştirilerek sarılık ve kolanjit düzeltilmektedir.

ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ (EUS): Sindirim sistemi organlarının içinden (yemek borusu, mide, oniki parmak barsağı, kalın barsağın içinden) organların ultrasonografik olarak daha yakından ve detaylı bir şekilde görüntüleri alınır. Bu şekilde tümör veya farklı lezyonların erken dönemde tanıları konulabilmektedir. Gerektiğinde beraberinde girişimsel işlemler de yapılabilmektedir.

KARACİĞER BİYOPSİSİ:  Karaciğer biyopsisi kronik viral hepatitin (Hepatit B, hepatit C, Delta hepatiti gibi) karaciğere yaptığı hasarın derecesini değerlendirmek için en iyi ve en duyarlı yöntemdir. Ayrıca hastaya uygulanan çeşitli tedavilerin etkinliğinin takibinde de yararlıdır. Sadece sarılıkların tanısında değil diğer birçok karaciğer hastalığının tanısında oldukça değerli bir metottur.

PEG (PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ): Kronik nörolojik hastalığı olan, bu nedenle yutamayan hastalarda aspirasyona bağlı solunum komplikasyonlarını önlemek, beslenmeyi sağlamak amacıyla mideye ameliyatsız olarak endoskopik yöntemle “beslenme kanülü” yerleştirilmesidir. Bu kanülün bir ucu mideye, diğer ucu karın duvarından geçerek dışarıya açılır.

KONFORLU VE GÜVENLİ YÖNTEM

Endoskopik işlemler ağrısız yapılmaktadır:

 • Endoskopik işlemler yapılırken hasta işlem sırasında uyutulmaktadır.
 • Hasta hiçbir şey hissetmeden konforlu bir şekilde endoskopik girişimini yaptırmış olmaktadır.
 • Uyutularak endoskopik girişimin yapılması, hem hasta için çok daha konforlu hem de endoskopiyi yaparken mevcut lezyonların tanısı ve gerekiyorsa endoskopik tedavisi daha etkili olmaktadır.